EINES TAC: RECURSOS PER LA COMPETÈNCIA DIGITAL

OBJECTIUS:

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

Fòrum de presentació.

Fòrum de debat on participar activament contestant les qüestions que els hi farem sobre les diferents eines i recursos.

Es demanarà posar en pràctica alguns dels recursos digitals presentats al curs:

La creació d’una aula virtual personalitzada amb el seu Bitmoji i enllaçada amb un recurs explicat al curs.

Crear un recurs de gamificació: Liveworksheets, Genial·ly, Kahoot. 

Crear una activitat amb el Canva.

Crear un Symbalooo.

Treball final:

Elaborar una unitat didàctica per portar-la a la pràctica amb els alumnes. 

MODALITAT Online a través del Moodle.

Formadors: Jessica galià emanuel, Laura Freixes

Inici del curs: 15/02/2021 al 15/03/2021
PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

CANVA: CREACIÓ DE DISSENYS, MATERIALS I RECURSOS EDUCATIUS.

OBJECTIUS:

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

MODALITAT Online a través del Moodle.

Formadors: Jessica galià emanuel, Laura Freixes

Inici del curs: 15/03/2021 al 15/04/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Laura Freixes i Jessica Galià Emanuel

Formulari d’inscripció