Portal Atri

Permet que qualsevol persona presenti una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. Aquestes peticions han d’anar adreçades a departaments, organismes autònoms, entitats públiques i ens de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Petició genèrica


Cita prèvia

En aquest espai podeu concertar cita prèvia a diferents oficines de la Generalitat de Catalunya

LINK