Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al proper curs, que són les que es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.

Els període previst per  modificacions de les dades de la borsa és el dia  25 de gener a l’1 de febrer  de 2021. Els canvis son immediats.

Modificació de dades