Vacants provisionals concurs de trasllats

RESOLUCIÓ EDU/250/2021, de 2 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts […]

Formulari d’inscripció oposicions 2021

Sol·licitar la inscripció Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer a l’1 de març Consulta, impressió i pagament de sol·licituds Participació voluntària funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals oposicions del 8 de febrer a l’1 de març

Participació voluntària funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals oposicions

Els funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d’Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, tenena la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic. La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en […]

Professorat especialista en cicles formatius acord de govern

ACORD GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l’existència d’interès públic en l’exercici de la docència, com a professorat especialista, en els ensenyaments del sistema educatiu on està legalment prevista aquesta figura, per part dels empleats públics al servei de la Generalitat de Catalunya que desenvolupen activitats en el sector públic relacionades amb […]

Xerrada informativa oposicions 2021

Xerrada informativa oposicions 2021 Novetats Modalitat videoconferencia Dia: 8 de febrer de 2021 Hora: 18 hores La sessió és gratuïta cal enregistrar-se per rebre la invitació per connectar-se. Inscripció FORMACIÓ: CURSOS OPOSICIONS, PERFILS, MÈRITS

CONCURS TRASLLATS:Llista de participants amb la puntuació

Per accedir a l’aplicació us heu d’identificar amb el codi d’usuari d’Atri o amb l’usuari temporal amb què vau presentar la sol·licitud. Reclamacions Es poden presentar reclamacions del 3 al 5 de febrer. Per fer-ho, cal omplir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Tramesa del model de reclamació. Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de […]

Vacunació COVID 19: Avís urgent de MUFACE

Els mutualistes han de mantenir les seves dades actualitzades en MUFACE. Ara, especialment a causa de la campanya de vacunació per Covid 19, MUFACE necessita que les seves dades de contacte estiguin actualitzats. És imprescindible el telèfon mòbil, i actualitzi també el seu correu electrònic i adreça postal. Si us plau, comprovi, i modifiqui si […]

Modificació finalització procés selectiu oposicions

Modificar el darrer paràgraf de la base 6.1.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, que queda redactat de la manera següent: “El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de març de 2021, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi […]

Acreditació de perfils professionals

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats). Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents: Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, […]

Modificació de dades borsa treball

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al proper curs, que són les que es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021. Els període previst per  modificacions de les dades de la borsa és el dia  25 de gener a l’1 […]