COM REALITZAR UN TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes, és una de les pràctiques més esteses en el nostre sistema educatiu, és una eina molt potent per treballar de forma global i interdisciplinar, però realment sabem que significa treballar per projectes? tenim clar que és un projecte? coneixem com dur-los a terme?, en aquesta formació intentarem donar resposta a aquestes i altres preguntes que us puguin sorgir sobre el treball per projectes.

Objectius:

Continguts:

Distribució en 3 mòduls:

Mòdul 1, Què és el treball per projectes. En aquest primer mòdul intentarem aprofundir en el marc teòric sobre el treball per projectes.

Mòdul 2, El treball per projectes per parts. En aquest segon mòdul desenvoluparem les diferents parts d’un treball per projectes.

Mòdul 3, Programem i avaluem els projectes. En aquest 3r i últim mòdul, parlarem de com podem programar i avaluar els projectes que treballeu a l’aula.

Avaluació:

Reconegut pel Departament d’educació ( Perfil de metodologies amb enfocament globalizat,  mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formador: Josep Vilaro Alarcon

Inici del curs: 01/02/2021 al 22/02/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

El treball per projectes, una eina eficaç per treballar les competències bàsiques

Avui en dia estem escoltant contínuament que s’ha de fomentar el treball globalitzat als centres educatius, però sabem realment que significa treball globalitzat? Quines pràctiques es fan de treball globalitzat als centres educatius? Doncs en aquesta formació us ajudarem a respondre aquesta i altres preguntes. Ens centrarem en el treball per projectes i podrem veure com a través d’aquesta pràctica metodològica podem potenciar les competències bàsiques que han d’assumir els alumnes al acabar l’ensenyança obligatòria. Farem una vídeo conferència just abans d’acabar la formació per poder aclarir dubtes i repassar aspectes claus.

Objectius:

Continguts:

Reconegut pel Departament d’educació ( Perfil de metodologies amb enfocament  globalitzat mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formador: Josep vilaro Alarcon

Inici del curs: 05/03/2021 al 30/03/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció