CURS: PROCESSOS COGNITIUS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Carmenza sabogal 

Inici del curs: 30/11/2020 al 21/12/2020

QUÈ SÓN ELS PROCESSOS COGNITIUS?

Senzill: els processos que permeten que processem la informació que ens arriba a través dels sentits, que la emmagatzemem, manipulem, la recuperem i interactuem amb el món. I que aprenguem, sobretot que aprenguem.

Les funcions cognitives (terme que habitualment es fa servir de forma indistinta) són la base del nostre coneixement i inclou coses tan bàsiques com la percepció i atenció, i tan avançades com el pensament.

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: LA IMPORTANCIA DE L’ÚS DEL LLENGUATGE A L’ESCOLA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis)

En l’època actual, generalment els pares estan moltes hores fora de casa i, quan hi arriben, amb prou feines tenen temps per preparar les coses per al proper dia, dutxar els infants o preparar el sopar; costa trobar espai per a la comunicació amb els més petits. 

Curs 30 hores modalitat online

Formadora:  Carmenza Sabogal

Inici del curs: 30/11/2020 al 21/12/2020

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: TUTOR SISTÈMIC DINTRE L’ESCOLA INCLUSIVA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Una escola per a tothom requereix d’unes tutories on tot l’alumnat té cabuda indistintament de les seves característiques, dificultats i ritmes en el seu procés d’aprenentatge, partint de la premissa que qualsevol alumne és
educable en un entorn ordinari. Una escola inclusiva associada a una
educació de qualitat sense excepcions.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 14/12/2020 al 14/01/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: RESOLDRE ELS CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

La conducta problemàtica són actituds i/o fets contraris a les normes de convivència que impedeixen en més o menys mesura l’existència d’un clima adequat a l’aula o a l’escola.

No és insòlit per un ésser humà, mostrar, en algun moment de la seva vida, un comportament problemàtic. Per alguns alumnes pot ser la seva forma habitual de relacionar-se amb l’entorn.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 14/12/2020 al 14/01/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: ESTRATÈGIES PEL DOCENTS AMB ALUMNES AMB TDHA 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Aquesta curs pretén proporcionar estratègies per a l’atenció als alumnes amb dèficits d’atenció i hiperactivitat en el context natural de l’aula, tant a nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Carmenza Sabogal

Inici del curs: 18/01/2020 al 08/02/2020

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS COM ATENDRE LA DIVERSITAT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Curs de 30 hores que té com a objectiu ser  pràctic i útil  a les aules, i en la gestió , dels alumnes d’altes capacitats i de la totalitat de l’alumnat, en el marc inclusiu de la escola 

Els alumnes amb altes capacitats destaquen per la qualitat i quantitat de les seves respostes i pels seus ritmes, funcions cognitives, interessos i capacitats.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 01/02/2021 al 22/02/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

Una respuesta

Los comentarios están cerrados.