CURS: LA IMPORTANCIA DE L’ÚS DEL LLENGUATGE A L’ESCOLA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis)

En l’època actual, generalment els pares estan moltes hores fora de casa i, quan hi arriben, amb prou feines tenen temps per preparar les coses per al proper dia, dutxar els infants o preparar el sopar; costa trobar espai per a la comunicació amb els més petits. 

Curs 30 hores modalitat online

Formadora:  Carmenza Sabogal

Inici del curs: 15/03/2021 al 05/04/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: Gestió de l’estrès a l´àmbit de l´educació Infantil, Primària i Secundària

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits, estadis)

Probablement tinguis un interès en conèixer com funciona l’estrès, com alleujar i controlar-lo, i què tècniques pots aplicar en tu dia a dia para aconseguir estar millor.

El curs està composat per un conjunt de tècniques de control de l’activació, de gestió emocional i cognitiva amb l’objectiu de tenir eines per poder viure millor en un món on l’estrès ha passat a formar part de totes les àrees de la nostra vida.

L’objectiu d’aquest document és que et serveixi de guia i manual per aquest viatge de coneixement. A través del document i en els diferents temes t’anirem incloent links a vídeos i referencies a articles per ajudar-te a augmentar els teus coneixements-

Curs 30 hores modalitat online

Inici del curs: 11/01/2021 al 11/02/2021

Inici del curs: 01/03/2021 al 01/04/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€


Formulari d’inscripció

CURS: TUTOR SISTÈMIC DINTRE L’ESCOLA INCLUSIVA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Una escola per a tothom requereix d’unes tutories on tot l’alumnat té cabuda indistintament de les seves característiques, dificultats i ritmes en el seu procés d’aprenentatge, partint de la premissa que qualsevol alumne és
educable en un entorn ordinari. Una escola inclusiva associada a una
educació de qualitat sense excepcions.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 12/04/2021 al 03/05/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: RESOLDRE ELS CONFLICTES EN ALUMNES AMB ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

La conducta problemàtica són actituds i/o fets contraris a les normes de convivència que impedeixen en més o menys mesura l’existència d’un clima adequat a l’aula o a l’escola.

No és insòlit per un ésser humà, mostrar, en algun moment de la seva vida, un comportament problemàtic. Per alguns alumnes pot ser la seva forma habitual de relacionar-se amb l’entorn.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 15/02/2021 al 08/03/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: ESTRATÈGIES PEL DOCENTS AMB ALUMNES AMB TDHA 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Aquesta curs pretén proporcionar estratègies per a l’atenció als alumnes amb dèficits d’atenció i hiperactivitat en el context natural de l’aula, tant a nivell general de gestió i organització de l’aula, com de suport personalitzat.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Carmenza Sabogal

Inici del curs: 18/01/2021 al 08/02/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS COM ATENDRE LA DIVERSITAT EN ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS 

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Curs de 30 hores que té com a objectiu ser  pràctic i útil  a les aules, i en la gestió , dels alumnes d’altes capacitats i de la totalitat de l’alumnat, en el marc inclusiu de la escola 

Els alumnes amb altes capacitats destaquen per la qualitat i quantitat de les seves respostes i pels seus ritmes, funcions cognitives, interessos i capacitats.

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: 

Inici del curs: 01/02/2021 al 22/02/2021

PREU:  30€ Afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


ESCOLA ESTIU 
NEUROEDUCACIÓ I PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Descripció El pensament es desenvolupa amb èxit en la majoria de la població a través de la interacció social tant a l’escola com fora d’ella. Però en el cas de subjectes amb rendiment limitat o baix, és necessari intervenir per tal de provocar un enriquiment cognitiu, per ajudar-los a tenir uns millors resultats, no només acadèmics, sinó també a nivell emocional ( autoestima ).

En aquest últim supòsit, la intervenció sobre les capacitats, no pot limitar-se a actuacions inconnexes, sinó que ha de consistir en un pla sistemàtic, independentment de l’èxit, s’aconsegueixin millors resultats. És així com sorgeixen programes específics per ensenyar a pensar i tenir un desenvolupament cognitiu més ric.

Són nombrosos els programes d’estimulació de les capacitats que s’han elaborat . N’hi ha per a totes les edats, per exemple: «El joc de l’atenció» , el PAI » Projecte de l’ Activació de la intel.ligència» i altres múltiples projectes que s’han posat en marxa i que actualment s’estan obtenint excel.lents resultats.

Igual que els músculs, les habilitats cognitives poden exercitar-se per evitar el normal deteriorament associat al pas dels anys. Els oblits quotidians semblen inevitables i moltes persones es resignen a patir-los. Però estudis recents demostren que la pèrdua de la memòria no forma part del normal envelliment. Es pot mantenir la memòria en bon estat durant tota la vida? Sí, es pot entrenar la ment per mantenir-la en forma.

La Metodologia emprada serà la utilitzada en un curs de modalitat e-learning, és a dir, es pretén que sigui dinàmic i interactiu, per que sigui factible, es donarà suport a través de recursos didàctics com: mapa conceptual, animacions , enllaços a pàgines web, visualització de imatges, etc.

Curs 30 hores modalitat online

Inici del curs: 1/7/2021 – 15/7/2021

PREU: GRATUïT afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


PROCESSOS COGNITIUS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Reconegut pel Departament d’educació (perfil diversitat, mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Carmenza sabogal 

Inici del curs: 1/7/2021 – 15/7/2021

QUÈ SÓN ELS PROCESSOS COGNITIUS?

Senzill: els processos que permeten que processem la informació que ens arriba a través dels sentits, que la emmagatzemem, manipulem, la recuperem i interactuem amb el món. I que aprenguem, sobretot que aprenguem.

Les funcions cognitives (terme que habitualment es fa servir de forma indistinta) són la base del nostre coneixement i inclou coses tan bàsiques com la percepció i atenció, i tan avançades com el pensament.

PREU:  GratuÍt afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció

Una respuesta

Los comentarios están cerrados.