L´àrea de visual i plàstica: la creativitat ens ajuda a aprendre!

L’ésser humà disposa de diferents formes de comunicació: gestual, verbal, musical, plàstica, etc. Parlem d’expressió plàstica quan el mitjà que es fa servir per expressar-se és plàstic.

Reconegut pel Departament d’educació ( Perfil plàstica, mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Ester Forné Castaño

Inici del curs: 15/11/2020 al 12/12/2020

PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció


CURS: La VIP dins l ‘escola actual

Descripció: Aquest curs parteix d’una mirada transdisciplinària dels aprenentatges potenciant el treball per projectes basats en les Arts.

Les propostes són obertes, fomenten la creativitat i els llenguatges personals . Tanmateix, també tenen en compte tant la diversitat d’alumnat, com de docents, com de centres educatius.

Reconegut pel Departament d’educació ( Perfil plàstica, mèrits,  estadis)

Curs 30 hores modalitat online

Formadora: Ester Forné Castaño

Inici del curs: 03/02/2021 al 28/02/2021

PREU:  30€ afiliats ASINPRE,  no afiliats 40€

Formulari d’inscripció